Eigenbrodt stödjer SOS Barnbyar

Vi tror på affärer som gör skillnad. Hållbart företagande är därför en integrerad del av hur vi inom AxIndustries, och därmed Eigenbrodt, utvecklar lönsamma verksamheter.

Bild ovan: SOS Arkiv

I vår affärsvision ingår att bidra positivt till de samhällen vi verkar i och en drivkraft för oss har alltid varit att se människor växa. Allra helst ser vi att barn och ungdomar får utvecklas genom möjligheten att omvandla rena intäkter till en trygg och säker framtid i generationer framöver.

Därför ser vi samarbetet med SOS Barnbyar och deras familjestärkande program i Pune, Indien som en del i vår ansvarsfulla hållning gentemot den omvärld vi är beroende av. Vi tror att vi genom socialt engagemang och ansvar kan påverka både oss själva och våra affärsrelationer att sprida detta ansvar vidare i samhället. Engagemang i välgörande projekt och verksamheter gör att vi växer, inte bara som människor utan även som företag.

 

Indien

För närvarande stödjer SOS Barnbyar barn, ungdomar och familjer i över 45 platser i Indien. Förutom fattigdom tampas Indien med fler utmaningar, bland annat överbefolkning, miljöproblem och utbredd korruption. Läskunnigheten är fortsatt låg och tillgången till vård av god kvalitet är också ett bekymmer.

 

Pune

Pune är en av de största städerna i Indien med cirka 5,5 miljoner invånare. SOS Barnbyars arbete är särskilt viktigt i Pune på grund av de dåliga sociala och ekonomiska förhållanden där många familjer och barn bor. I Pune finns alla de sociala problem som Indien lider av som ett land - hög fattigdom, hög analfabetism och barn som antingen har förlorat föräldrarnas omsorg, eller som riskerar att förlora den. Att förebygga fattigdom och övergivenhet är en hög prioritet för SOS Barnbyars arbete i Pune.

 

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en religiöst och politiskt obunden organisation som ger föräldralösa och utsatta barn en familj, ett tryggt hem och hjälper dem att forma sin egen framtid.

SOS Barnbyars vision är att varje barn ska få växa upp i en trygg miljö med stöd från en familj och samhället. De arbetar långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention och hjälper omkring två miljoner barn och vuxna år varje år.

Genom SOS Barnbyars familjestärkande program i Pune erbjuds barn, ungdomar och vuxna hjälp med bland annat:

-        Anpassat stöd för utsatta familjer med syftet försäkraskolgång, nutrition och vård för att trygga barnens utveckling

-        Stöttning för familjer genom att utöka föräldrarnas möjlighet att skydda och ta hand om sina barn genom bland annat näringslära och psykologiskt stöd

-        Yrkesutbildningar och arbetscoaching för dels ungdomar att kunna bygga en framtid, samt för föräldrar för att långsiktigt kunna försörja sin familj

-        Samarbete med lokala myndigheter för att ta fram stödprogram för att stödja sårbara barn och deras familjer

SOS Barnbyar

Läs mer om SOS Barnbyar och hur de genom sina barnbyar, familjestärkande program, utbildning och genom opinion och påverkan gör skillnad för tusentals behövande

Läs mer

Eigenbrodt AB   Tel: +46(0)8 594 63 400   Fax: +46(0)8 594 63 410   E-post: kontakt@eigenbrodt.se   Adress: Box 704, 194 27 Upplands Väsby, Sweden