Eigenbrodt stödjer SOS Barnbyar

Eigenbrodt stöttar SOS Barnbyar och deras familjestärkande program i Pune, Indien, tillsammans med ägaren AxDrive och systerbolaget bolag ABKATI.

 

 

 

 

 

 

 

Bild ovan: SOS Arkiv

Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson-bolagen bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Vi har en vision om att bidra positivt till de samhällen där vi verkar.

Som ett led i detta stöttar nu Eigenbrodt, via vår ägare AxDrive, SOS Barnbyars familjestödjande program i Pune, Indien. Läs mer om vårt arbete här.

  Phone:   Fax:   E-mail:   Address: