Eigenbrodt stödjer SOS Barnbyar

Eigenbrodt stöttar SOS Barnbyar och deras familjestärkande program i Pune, Indien, tillsammans med ägaren AxDrive och systerbolaget bolag ABKATI.

 

 

 

 

 

 

 

Bild ovan: SOS Arkiv

Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson-bolagen bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Vi har en vision om att bidra positivt till de samhällen där vi verkar.

Som ett led i detta stöttar nu Eigenbrodt, via vår ägare AxDrive, SOS Barnbyars familjestödjande program i Pune, Indien. Läs mer om vårt arbete här.

PRODUKTKATALOG

Eigenbrodts produktkatalog

Detta är endast ett urval av våra produkter. Kontakta oss om du inte hittar det du söker i katalogen.

Vi stödjer SOS Barnbyar

Eigenbrodt stödjer SOS Barnbyar

Eigenbrodt stöttar SOS Barnbyar och deras familjestärkand...

Läs mer...

Eigenbrodt AB   Tel: +46(0)8 594 63 400   Fax: +46(0)8 594 63 410   E-post: kontakt@eigenbrodt.se   Adress: Box 704, 194 27 Upplands Väsby, Sweden