Vår historia

Mycket har hänt i bolaget Eigenbrodt sedan starten 1920. Vi grundades i Sverige av den tyska herren Hubert Eigenbrodt och har gått från ett produktorienterat, tillverkande företag med kunder inom fordonsbranschen till ett kunskapsbaserat bolag med service och produkter inom gasfjädrar, filter, hydraulik, inbyggnadskomponenter och lim med kunder inom generell industri, marin och off highway.

1920 - Eigenbrodt grundas i Sverige

En av de människor som blev kvar i Sverige i samband med att gränsen till Tyskland stängdes under första världskriget var den unge herr Hubert Eigenbrodt. Som representant för ett tyskt företag hade han gjort affärer i såväl Sverige som Finland och Ryssland.

När han startade H. Eigenbrodt 1920 i Sverige inriktade han sig till en början på specialtillverkning och försäljning av diverse karosseridetaljer till fordonstillverkare. Bland annat hade han agenturen för Ed Scharwächter och Albert Jagger Ltd, båda två tillhör än idag våra leverantörer.

Tiden fram till och med andra världskriget bestod mestadels av hårt arbete, något som gjorde att man överlevde de svåra tiderna.

 

1950-1970 - Den egna tillverkningen avvecklas

Den här tidpunkten innebar en viss expansion av företaget även om det inte gick så rasande snabbt. Under dessa år skedde också vissa förändringar i verksamheten. Hubert Eigenbrodt avled och företaget fick en ny ägare. Man slutade med den egna tillverkningen och sade upp agenturer som inte passade in i verksamheten. Samtidigt skaffades nya agenturer som gjorde företaget mer komplett som leverantör.

 

1970 - 2000  -   Axel Johnson International ny ägare

Under den senare delen av sjuttiotalet började dagens Eigenbrodt att ta form. 1978 blev Axel Johnson International ny ägare och genom att knyta ytterligare agenturer till företaget uppnåddes under hela åttiotalet en kontinuerligt växande orderingång. Denna expansion avbröts på ett drastiskt sätt genom den stora nedgången i fordonsindustrin i början på nittiotalet. Något som tvingade Eigenbrodt att aktivt söka nya marknader. 1986 förvärvades filialen Widni i Finland och ytterligare en filial lades till verksamheten år 1999, denna gång i Estland, Widni Baltic. Efter ett intensivt arbete fick bolaget en betydligt bredare bas att stå på som i större utsträckning liknar vårt produktutbud idag.

 

2000 - framåt

Under 2000-talet tog Eigenbrodt ytterligare ett steg i att arbeta mer fokuserat på de kärnområden där bolaget nu hade sin kompetens; produktsegmenten Filter, Inbyggnadskomponenter, Gasfjädrar, Hydraulik och Lim. Typiska fordonsprodukter med fordonstillverkare som kunder överlämnades till systerbolaget ABKATI.

Eigenbrodt ingår fortfarande i Axel Johnson-koncernen och vår ambition är att vara en stark och trygg leverantör av våra produktsegment på den nordiska och baltiska marknaden.

Snabbfakta:

 1920      Hubert Eigenbrodt grundar företaget.


 1959      Införande av 5 dagars arbetsvecka.

 1977      Carl Ankarcrona säljer Eigenbrodt


 1977      Hexagon förvärvar Eigenbrodt


 1980      Kollektivavtal för tjänstemännen


 1986      Widni Finland förvärvas


 1983      Kollektivavtal för lageranställda


 1988      Axel Johnson förvärvar Eigenbrodt


 1999      Widni Baltic grundas.


 2000      Kama Norge förvärvas.


 2005      APE Industri införlivas i Eigenbrodt


 2007      Kama Norge avvecklas.


 2009      Två divisioner blir en.


 2010      Tunga fordonskomponenter övertages av ABKATI.


 2012      Tunga fordonskomponenter hos Widni övertages av ABKATI.


 2012      Projekt 3-2-1 --> ett företag på 3 marknader

Eigenbrodt AB   Tel: +46(0)8 594 63 400   Fax: +46(0)8 594 63 410   E-post: kontakt@eigenbrodt.se   Adress: Box 704, 194 27 Upplands Väsby, Sweden