Miljöpolicy för Eigenbrodt AB

I vår verksamhet ska det visas stor hänsyn till miljön. Vi ska efterleva alla miljölagar och ska verka för att förebygga miljöskador och minimera miljöpåverkan. Avfall och restprodukter från vår verksamhet ska i första hand återanvändas eller återvinnas. Vi ska sträva efter att minska all form för energiförbrukning och vi ska i första hand anlita transportörer som är miljöcertifierade.

Genom ständiga förbättringar av våra tjänster och de produkter vi säljer, ska vi bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig positiv miljöutveckling i vårt samhälle. 

Denna policy är kopplad till de miljömål och mål för hållbart företagande som våra ägare har satt upp. Alla anställda ska vara medvetna om innehållet i denna miljöpolicy och ska aktivt verka för att handla enligt detta i sitt dagliga arbete.

För frågor gällande Eigenbrodts miljöpolicy, vänligen kontakta Johanna Gustafsson.

PRODUKTKATALOG

Eigenbrodts produktkatalog

Detta är endast ett urval av våra produkter. Kontakta oss om du inte hittar det du söker i katalogen.

Vi stödjer SOS Barnbyar

Eigenbrodt stödjer SOS Barnbyar

Eigenbrodt stöttar SOS Barnbyar och deras familjestärkand...

Läs mer...

Eigenbrodt AB   Tel: +46(0)8 594 63 400   Fax: +46(0)8 594 63 410   E-post: kontakt@eigenbrodt.se   Adress: Box 704, 194 27 Upplands Väsby, Sweden