Integritetspolicy och datalagring

Dataskydd är en fråga om förtroende och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker www.eigenbrodt.se varför vi fullt ut applicerar de lagar som finns när vi hanterar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill härmed informera dig om hur vi lagrar och använder data. Följande integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi har och samlar in från dig genom www.eigenbrodt.se. Vi kommer beskriva vilken data vi bearbetar och hur detta sker.

1. Ansvar av personuppgifter och dina rättigheter

I april 2021 fusionerades Eigenbrodt AB med AB Karosseritillbehör, registreringsnummer 556028-4605 som sedan dess är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och därmed ansvarig för behandlingen av personuppgifterna och vi har följande kontaktuppgifter:

AB Karosseritillbehör
Starrvägen 11-13
232 61  Arlöv

  • Tfn: 040 22 00 20
  • E-post: abkati@abkati.se
  • Företagsregister: Bolagsverket
  • Organisationsnummer: 556028-4605

Endast personer på AB Karosseritillbehör som behöver tillgång till dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med behandlingen ges tillgång till personuppgifterna. Vi säljer aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför AB Karosseritillbehör. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under kapitel 3 och 4.2.

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan begära en kopia av uppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och raderade. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att personuppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. För detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.


2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personrelaterade uppgifter är uppgifter som kan hänföras till en bestämd enskild fysisk person som namn, telefonnummer, adress samt annan data som du angivit vid registrering av kundkonto.

2.1 Kundkonto

Obligatoriska uppgifter som lämnas vid all kundkortsregistrering för att kunna administrera dina ordrar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är:

• Förnamn
• Efternamn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Adress
• Postnummer
• Stad
• Land
• Företagsnamn
• Organisationsnummer
• Fakturerings- och leveransadress
• Lösenord ( vid registrering via e-handel enbart)

Vi använder din e-postadress för att kunna bekräfta din beställning samt leverans och för att kunna kommunicera med dig. Din e-postadress används också som din identifiering (användarnamn) när du loggar in i vår e-handel.

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för genomförandet av köpprocessen som uppgifter om ditt köp och orderhistorik, inklusive eventuella senare reklamationsfall, i marknadsföring samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri. 


3. Hur vi använder dina data för reklamsyften

Förutom behandlingen av dina uppgifter vid handläggning rörande ditt köp från Eigenbrodt via Abkati använder vi dina data för följande syfte: Att förbättra din upplevelse på www.eigenbrodt.se eller www.abkati.se genom att göra den mer kundanpassad och individuell; Att kommunicera med dig rörande dina gjorda beställningar eller om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer och för att kunna rekommendera produkter som kan intressera dig. För detta syfte använder vi befintlig information såsom produkter du har handlat/tittat på. Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du invända mot genom ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, telefon).  Vi kan komma att dela din information med våra IT- och systemleverantörer och har med de berörda parterna då tecknat ett personbiträdesavtal för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. 

3.1 Nyhetsbrev

Abkati lagrar ditt namn, företagsnamn och e-postadress och gör cirka 12-20 utskick per år med  nyheter, erbjudanden och kampanjer. Nyhetsbreven kan baseras på data från tidigare utskick eller klick på vår hemsida. Vill du inte fortsätta få nyhetsbrev från oss kan du avprenumerera (se länk i nyhetsbrevet) eller kontakta oss på 040 22 00 20 eller abkati@abkati.se.

3.2 Postutskick

När vi gör postutskick till dig använder vi den adress som är registrerad i våra system. Om du inte längre vill ha reklamutskick kan du säga upp det genom att kontakta kundcenter.

4. Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen som namn, adress, personnummer e-post m.m. Förutom dessa uppgifter som du själv lämnat finns cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare (om du inte har stängt av cookies, se 4.3).

4.1 Varför lagrar Abkati dina personuppgifter och cookies?

Vi vill leverera en bra upplevelse för våra besökare, vilket innebär att kunna presentera och marknadsföra skräddarsydda produkter, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi ska kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt. Spårning görs med hjälp av cookies. Det går att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies dock blir upplevelsen inte lika personlig. Vidare använder vi cookies för att:

• Spara dina uppgifter om du väljer ”kom ihåg mig” när du loggar in.

• Spara dina favoritprodukter och tidigare inköp.

4.2 Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud. Vi använder följande tredjepartstrackers för att spåra och analysera cookies:

• Google Analytics

4.2.1 Google Analytics

Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen genom cookies som lagras på din dator. Du kan förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk. Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

• Du ansöker om ett konto i vår e-handel.
• Anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

4.3 Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera ABKATI:s cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar inte personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din order eller fullgöra de åtagande vi har gentemot dig under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina order eller utföra vårt avtal. Om du godkänt att ta emot marknadsföring genom nyhetsbrev kommer vi att spara ditt namn och e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar eller motsäger dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. För bokföringsändamål sparar vi information i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Vi lagrar cookies i 26 månader. 

6. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller naturligtvis även för din beställning och inloggning som kund. Vi använder krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Om AB Karosseritillbehör drabbas av dataintrång som på något sätt berör dina personuppgifter kommer du att informeras om detta.

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras.

 

Uppdaterad: 2021-06-04