Vår historia

Mycket har hänt i bolaget Eigenbrodt sedan starten 1920. Vi grundades i Sverige av den tyska herren Hubert Eigenbrodt och har gått från ett produktorienterat, tillverkande företag med kunder inom fordonsbranschen till ett kunskapsbaserat bolag med service och produkter inom gasfjädrar, filter och inbyggnadskomponenter. I april 2021 fusionerades vi med vårt systerbolag Abkati och koncentrerar oss numera främst på att sälja kundanpassade gasfjäderlösningar medan vårt övriga sortiment förmedlas via Abkati.

1920 - Eigenbrodt grundas i Sverige

En av de människor som blev kvar i Sverige i samband med att gränsen till Tyskland stängdes under första världskriget var den unge herr Hubert Eigenbrodt. Som representant för ett tyskt företag hade han gjort affärer i såväl Sverige som Finland och Ryssland.

När han startade H. Eigenbrodt 1920 i Sverige inriktade han sig till en början på specialtillverkning och försäljning av diverse karosseridetaljer till fordonstillverkare. Bland annat hade han agenturen för Ed Scharwächter och Albert Jagger Ltd, båda två tillhör än idag våra leverantörer.

Tiden fram till och med andra världskriget bestod mestadels av hårt arbete, något som gjorde att man överlevde de svåra tiderna.

1950-1970 - Den egna tillverkningen avvecklas

Den här tidpunkten innebar en viss expansion av företaget även om det inte gick så rasande snabbt. Under dessa år skedde också vissa förändringar i verksamheten. Hubert Eigenbrodt avled och företaget fick en ny ägare. Man slutade med den egna tillverkningen och sade upp agenturer som inte passade in i verksamheten. Samtidigt skaffades nya agenturer som gjorde företaget mer komplett som leverantör.

1970 - 2000  -   Axel Johnson International ny ägare

Under den senare delen av sjuttiotalet började dagens Eigenbrodt att ta form. 1978 blev Axel Johnson International ny ägare och genom att knyta ytterligare agenturer till företaget uppnåddes under hela åttiotalet en kontinuerligt växande orderingång. Denna expansion avbröts på ett drastiskt sätt genom den stora nedgången i fordonsindustrin i början på nittiotalet. Något som tvingade Eigenbrodt att aktivt söka nya marknader. 1986 förvärvades filialen Widni i Finland och ytterligare en filial lades till verksamheten år 1999, denna gång i Estland, Widni Baltic. Efter ett intensivt arbete fick bolaget en betydligt bredare bas att stå på som i större utsträckning liknar vårt produktutbud idag. Än idag är Eigenbrodt en den av Axel Johnson Internation - Transport Solutions.

2000 - 2020 - Hittar sin rätta plats på marknaden

Under 2000-talet tog Eigenbrodt ytterligare ett steg i att arbeta mer fokuserat på de kärnområden där bolaget nu hade sin kompetens; produktsegmenten Filter, Inbyggnadskomponenter, Gasfjädrar och Lim. Företaget har nu hittat sin rätta plats på marknaden med en stabil kundkrets och en kunnig och lojal personalstyrka.

2020 - framåt 

Efter ha haft ett nära samarbete och verkat under samma VD som Abkati - ett systerbolag inom Transport Soulutions - sedan 2019 så tar man i april 2021 steget fullt ut och de båda bolagen fusioneras.  

Det gemensamma bolaget får nu inte bara  ett bredare sortiment , utan också en bredare kompetens!  Abkati är sedan tidigare en av landets främsta grossister inom området för fordons- och inbyggnadskomponenter och har en stor och stark kundkrets i hela landet. Man tillhandahåller ett av marknadens största utbud av i första hand komponenter för lätta och tunga lastbilar samt maskiner inom skog, lantbruk och entreprenad.  Med Eigenbrodts mångåriga erfarenhet och stora kunskap inom rörelsesegmentet i allmänhet och Bansbachs gasfjädrar i synnerhet så är Abkati nu beredda att växla upp inom rörelsesegmentet. 

Eigenbrodts varumärke lever kvar även om man numera tillhör Abkati och man kommer framöver satsa främst på att jobba med att ta fram kundunika gasfjäderlösningar till nya och befintliga kunder. Eigenbrodts övriga sortiment kan i fortsättningen beställas via Abkati. Ambitionen är liksom alltid att fortsätta vara en stark och trygg leverantör av våra produktsegment på den nordiska marknaden.