Inbyggnadkomponenter

På grund av fusionen mellan Eigenbrodt och Abkati vill vi göra dig uppmärksam på att sortimentet på denna sida inom kort kommer försvinna. I fortsättningen kommer du kunna se produkterna på Abkatis hemsida då de i och med fusionen tar över Eigenbrodts sortiment av inbyggnadskomponenter. Du kan även i fortsättningen lägga din beställning till Eigenbrodts kundcenter men du behöver uppdatera så att din nya leverantör är Abkati. Läs hur du gör under fliken Nyheter.